dissabte, 8 de juny de 2013

El riu Ebre per Tortosa

Vista del pont des del bell mig del riu