diumenge, 19 de gener de 2014

El debat de les piscines municipals, punt principal del ple extraordinari del mes de gener

 El passat dimarts 7 de gener es va celebrar una sessió extraordinària al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Aquest ple extraordinari s’inicià a les 19:00h de la tarda i constava dels següents punts de l’ordre del dia.
El primer punt consistia en el dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “reserva del sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en polígons d’actuació i plantejament derivat, i modificació de paràmetres urbanístics del Pla Parcial Temple Sud”.
Aquest punt quedà aprovat per 12 vots a favor (CIU), 2 en contra (ERC) i 6 abstencions (PXC, PP, ICV-ET i PSC).
El següent punt consistia en el dictamen de proposta d’acord de resolució del contracte per a la construcció d'una piscina, un edifici d’oficines i l’aparcament soterrat a la Plaça Joaquim Bau de Ferreries.
Des de PXC, el seu portaveu va dir que “l’únic que s’ha fet ha estat enderrocar una piscina que ja existia i que en unes remodelacions ja complia tot el que necessita una ciutat com Tortosa”.
També va titllar “d’obra faraònica” el projecte de les piscines i al igual que d’altres regidors, va proposar que s’ajornés el ple i que es convoqués la resolució en el proper ple ordinari.
Des del grup municipal de CIU, l’alcalde, Ferran Bel va voler recordar que en l’aprovació del projecte “el 95% dels regidors van votar a favor i ningú va votar-hi en contra” i per tant, “seria bo que cadascú expliqui a porta tancada quin és el seu projecte de piscina, perquè ara tothom renega, però en el seu moment tots van votar a favor”.
Bel també va afegir que “és la primera vegada que sento que es podia aprofitar l’altra piscina”.
El portaveu del grup municipal del PP, va formular una sèrie de preguntes, d’entre les quals en destaquen:
-“Per què es va reduir la piscina?”
-“Per què l’Ajuntament no ha aplicat les clàusules previstes pel contractista si ho deia al contracte?”
-“Poden els vigilants d’una empresa privada treballar a una empresa pública?”
-“El nou projecte serà un projecte faraònic per majoria, per guanyar les properes eleccions?”
També digué que “es suspengués el ple i si no era així, que convoqués aquests punts en el proper ordinari”.
L’alcalde li respongué que “si tant li interessa Tortosa, i la solució per a ell és suspendre el ple, com és que no li ha trucat, no ho ha demanat o no s’ho ha plantejat?”. També digué que “ens poden acusar de moltes coses, però no pas de no tenir ambició per Tortosa” i que el fet d’enderrocar la piscina era l’inici de les obres. Finalment també va remarcar el fet que altres grups municipals insistien molt en resoldre-ho de manera contenciosa i no pas de mutu acord, fet que suposaria estar 3 o 4 anys més sense piscina.
Des del grup d’ICV-ET, el seu portaveu, Jordi Jordan, va dir que “cal recordar que quinze dies abans de les eleccions van fer veure que començaven les obres” i va titllar de “Palau d’aigües” i “projecte faraònic” el projecte de les piscines.
Segons Jordan, el “Fem-ho bé” de CIU ja ha passat a la història i vostè també passarà a la història, tal i com va dir, però desgraciadament per fracàs.
En referència a l’aparcament del carrer Montcada explicà que “si no es duu a terme és perquè ho van fer malament” i que “van dir que no es feia per uns problemes dels terrenys”.
Igual que altres regidors, va demanar que “s’anul·lés el ple, ja que així, ens podem reunir amb els nostres grups per estudiar en profunditat tot el que ha passat els darrers dies”.
L’alcalde, Ferran Bel li va respondre “no he dit mai que passaria a la història per aquest projecte ni per cap” i va afegir “dugui la gravació al proper ple i si no és així, ho retira”.
També digué que “per no tenir temps d’estudiar el projecte, veig que ho critiquen molt” i que el fet de dir-ho al ple “té poc èxit perquè s’entén que ho diu  de cara a la galeria”.
Pel que fa als vigilants de la zona blava, Bel va dir que “si tots creuen que és millor licitar la zona blava, ens ho podem plantejar, però no crec que sigui el que més li interessi a l’Ajuntament”.
En referència a l’aparcament soterrat de la plaça Mossèn Sol, va voler deixar clar que “el problema dels terrenys no ha desaparegut i segueix present, però s’ha d’intentar de trobar una solució per resoldre-ho de mutu acord”.
El portaveu d’ERC va dir que “aquest projecte costaria diners de les butxaques des de l’Ajuntament” i que “pot generar responsabilitats polítiques a tots els grups”.
Des del grup municipal de CIU, Ferran Bel li va agrair que no digués que és un projecte faraònic i que “no sé quins diners ha posat l’Ajuntament de la butxaca per aquest projecte”.
Josep Monclús va voler aclarir que quan havia dit que “costaria diners de les butxaques, era una frase d’argot”.
Finalment, des del grup del PSC, Enric Roig va dir que “només faltaria que els ciutadans haguéssim de pagar per una piscina, que només és un forat”. També explicà que “el projecte de piscines que vam realitzar des del PSC no costava mig milió d’euros”. També va dir que no “la ciutat no es pot permetre el luxe de quedar-se sense piscina”.
També li va esmentar els quatre punts en els quals podrien reconduir el projecte de les piscines: “una oferta de consens oberta a la ciutadania, tenen dret a decidir com volen les piscines”, “Foment d’ocupació i justícia social”, “dues piscines en ús” i “la resolució del contracte”.
Ferran Bel va respondre Roig dient-li que “haurien de fer un exercici d’automodèstia” i que “si els sap greu que ho haguéssim intentat, és perquè vostès ni ho van intentar i no van fer ni un paper”.
Va voler recordar que “a dia d’avui no tenim res més que la seva roda de premsa on deien que de forma altruista havien elaborat un projecte amb un cost de tres milions d’euros”. Pel que fa al fet de lliurar un xec en blanc, al qual es referia Enric Roig, l’alcalde, va respondre que “deu interpretar que el seu vot favorable en la proposta anterior, era un xec en blanc”.
Bel, va referir-se als quatre punts proposats des del PSC, dient que eren “innegociables”, ja que “no entén com es tira endavant un projecte amb tant poc temps i de forma contenciosa”. Finalment explicà que el PSC “anteposa els interessos de Tortosa per posar pals a les rodes i retardar-ho”.
Abans de procedir a la votació, el regidor de PXC va abandonar el ple perquè   -segons Casanova- no hem vingut aquí per parlar de nous projectes.
Després d’alguns aclariments per part dels portaveus dels grups municipals, es va fer la votació i la resolució quedà aprovada per 12 vots a favor (CIU) i 8 en contra (PP, PSC, PXC, ERC i ICV-ET).
El tercer punt de l’ordre del dia referit al dictamen d’acord d’aprovació de l’aparcament soterrani de la plaça Mossèn Sol i el servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, també va quedar aprovat sota els mateixos resultats que en el punt anterior.


Redactat per: Irene López.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada