dimecres, 1 de gener de 2014

Ple Extraordinari del mes de desembre


S'està mostrant Memòria Defensor de la Ciutadania.jpg
Joaquim Ricart, Defensor de la CiutadaniaJoaquim Ricart, Defensor de la Ciutadania de Tortosa va fer un balanç dels anys 2011 i 2012 al capdavant d’aquest servei

El Sr. Ricart va explicar que durant aquests anys s’han resolt positivament un 57% de les queixes. En el decurs d’aquests anys es van presentar 43 queixes, de les quals se n’han resolt 22 favorablement i s’han atès un total de 42 consultes.
Un 50% de les queixes es van desestimar i no van rebre resposta perquè eren dirigides a la Policia Local i la majoria d’elles eren queixes per sancions i multes qüestionables que s’havien imposat.
El Defensor de la Ciutadania també va voler destacar la importància que té el valor dels Drets Humans.
La resta de grups municipals van coincidir en la seva satisfacció per l’existència d’aquesta institució i el treball que ha fet el Sr. Ricart. Tots van aprovar favorablement el seu informe.
També es va fer referència al fet que fa falta més difusió entre la ciutadania d’aquest servei, ja que hi ha molta gent que en desconeix la seva existència i no s’hi poden adreçar.
El grup d’ERC també va afegir que s’hauria de millorar el servei de la pàgina web per tal de que els ciutadans puguin adreçar-s’hi des d’allí.
Finalment, el Sr. Ferran Bel va explicar que aquesta institució va ser creada el 2002, però no va ser fins al 2009 que es va nomenar Joaquim Ricart per a ocupar el càrrec per primera vegada.
L’alcalde també ha volgut agrair la feina que ha fet el Sr. Ricart durant aquests anys i ha felicitat a tots els ciutadans que han confiat amb aquesta figura i s’hi han adreçat.
Per la seva banda, també va voler recordar que la tasca del Defensor de la Ciutadania és una feina del tot voluntària i que no està retribuïda.


Redactat per: Irene López.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada