dimarts, 14 de gener de 2014

Ple extraordinari del mes de desembreEs va celebrar un ple extraordinari al Saló de Plens de l’Ajuntament el passat 23 de desembre

El segon Ple extraordinari del mes de desembre s’inicià a les 20:30h i constava de 3 punts.
El primer punt de l’ordre del dia consistia en el dictamen d’aprovació del Pla d’auditories de l’exercici del 2013 referent a entitats dependents de l’Ajuntament, l’Hospital de la Santa Creu de Jesús.
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicà que “l’auditor s’inscriu al registre mercantil i es fa en un mínim de 3 anys, tot i que, en cas de la gestió sanitària hi ha un marge de 2 anys més”.
Aquest punt va quedar aprovat amb un total de 16 vots a favor i 5 abstencions.
El segon punt de l’ordre del dia era el referent al dictamen d’acord d’aprovació de l’afectació dels ingressos al projecte de despesa de l’habilitació local de la nova seu d’Aigües Tortosa.
El portaveu del grup municipal d’ICV-ET, Jordi Jordan exposà que aquest equipament es podia situar en altres llocs.
L’alcalde, Ferran Bel va voler recordar-li que el seu grup municipal “mai ha manifestat els llocs alternatius de la seva construcció”.
El Sr. Monclús, portaveu del grup municipal d’ERC, va mostrar-se en contra en aquest punt ja que, segons Monclús, aquest era un projecte presentat en els anteriors impostos.
Bel però, reafirmà que tot i que es posicionessin en contra, aquest projecte havia estat presentat el 2013.
El segon punt de l’ordre del dia quedà aprovat per 15 vots favorables, 5 abstencions (PSC i ICV-ET) i un vot en contra (ERC).
En la darrera convocatòria urgent referent a la votació de les tarifes del Transport Públic es varen aprovar els punts 2 i 3 amb el vot favorable de tots els regidors del grup municipal de CIU i amb l’abstenció de la resta.
Bel va explicar que la voluntat de l’equip de govern és treballar-hi properament i modificar les tarifes a la baixa.
La sessió plenària es va aixecar a les 21:00h.


Redactat per: Irene López.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada