dimecres, 1 de juliol de 2015

CIU i ERC presenten l'Acord de Governança Estable per al proper mandatFerran Bel governarà a Tortosa amb minoria, mentre que els quatre regidors d’ERC garantiran la governabilitat, restant a l’oposició

Aquest matí, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel i el cap de llista d’ERC, Josep Felip Monclús, han presentat públicament l’Acord de Governança Estable per al proper mandat (2015-2019) acompanyats d’alguns regidors de tots dos partits.
L’acord garanteix que el nou govern municipal estarà presidit per Ferran Bel i els seus set regidors, mentre que, els quatre regidors republicans es mantindran a l’oposició, des d’on asseguraran la governabilitat al nou govern i s’abstindran en la votació de la presa de possessió per facilitar l’elecció de la llista més votada.
Aquest acord entre els grups municipals de CIU i ERC està basat en un document de 37 punts pactats entre les dues formacions i que inclouen actuacions de caràcter transversal que es detallaran en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) del  2015-1019, que es redactarà de forma conjunta entre ambdós partits.
Alguns del punts més destacats són: la celebració d’una consulta en relació al Monument de la Batalla de l’Ebre, en menys d’un any, i on una de les opcions sigui la seva retirada i museïtzació; impulsar una millora de la neteja viària i de la recollida de la brossa; la reducció del preu del bus, l’ampliació dels carrils bici i l’increment de places d’aparcament en superfície gratuït; el desenvolupament del Pla Director de les muralles; la nova piscina de 20x25m; l’enderroc de les cases del davant de la Catedral i la creació d’un nou espai públic entre aquesta i el riu o la instal·lació d’un ascensor per millorar l’accés a l’Hospital.
En la presentació de l’acord, el cap de llista d’ERC, Josep Felip Monclús, ha dit que “davant de l’escenari plural sense la majoria absoluta de cap partit, hem pres la decisió de restar a l’oposició amb aquest compromís programàtic i d’estabilitat per garantir quatre anys de diàleg fluït” i que “hi ha punts que no es contemplen però que gràcies al PAM podrem indicar el seu import econòmic”. Ha dit també que “cal posar-nos a treballar des de l’oposició per a la governança de la ciutat” i en relació al Reglament de Participació Ciutadana, “cal esmentar la renúncia al nomenament dels cinc membres del consell de participació”.
Per la seva banda, el cap de llista de CIU, Ferran Bel, ha agraït a l’assemblea d’ERC la decisió de recolzar aquest acord i ha explicat que “aquest acord ha funcionat molt bé en altres institucions i llocs del país” i que “al document no s’expliciten tots, però redactarem un PAM conjunt, igual que vam fer fa 8 anys”. Ha anunciat que el PAM es presentarà pels voltants de les Festes de la Cinta.
Referint-se als punts del document, ha dit que “no estan jerarquitzats per importància, són uns punts que posem tots plegats sobre la taula i on tenim grans coincidències” i que “obliga a cedir a les dues parts: a ERC perquè ho han de recolzar i a nosaltres perquè hem de treballar en aquesta línia”.
Ha dit que “el tema de la piscina s’ha de licitar el més ràpid possible” i pel que fa al Monument de la Batalla de l’Ebre, “seria bo que en aquest punt, l’acord no fos de dos grups polítics, sinó també de la resta de forces”.
A més, l’Acord de Governança Estable contempla que es creï un comitè de seguiment integrat per tres persones de cadascuna de les formacions que es reunirà, com a mínim, en caràcter mensual. Al mateix temps que ERC es compromet a garantir la governabilitat de la ciutat, el grup de CIU haurà d’informar del dia a dia de l’acció de govern i de les decisions significatives a tots els regidors d’ERC.
Finalment, els dos caps de llista han signat el document al davant dels mitjans, per denotar i formalitzar l’acord de cara al proper mandat.


Tortosa, Terres de l’Ebre, 8 de juny de 2015


Redactat per: Irene López


*A continuació adjuntem el document de l’Acord de Governança Estable entre CIU i ERC amb els 37 punts detallats:

Una vegada celebrades les eleccions municipals el passat 24 de maig de 2015, i fruit del resultat d’aquests comicis i de la configuració del Ple de l’Ajuntament de Tortosa, el cap de llista de Convergència i Unió (CiU), Ferran Bel, en nom del seu grup municipal i dels partits que representa, qui va obtenir una representació de 8 regidors, i el cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Felip Monclús, en nom del grup municipal i del partit que representa, amb una representació de 4 regidors, decideixen materialitzar un Acord de Governança Estable per al mandat municipal 2015-2019 basat en els següents punts:


·Es procedirà a redactar de forma conjunta  entre les dues formacions un Pla d’Actuació Municipal durant els propers mesos.

·Mantenir la defensa del cabal ecològic en el tram català de l’Ebre davant de totes les instàncies estatals i internacionals.
·Millorar tots els programes en l’àmbit social, implementant un nou programa d’aliments frescos a partir del 2016.
·Donar continuïtat als programes i accions d’intervenció comunitària i intercultural.
·Implementar, a partir del 2016, un Pla Local d’Ocupació, que generi el màxim consens amb els agents socials i econòmics rellevants al municipi i en especial atenció per a les persones amb risc d’exclusió social.
·En relació a les institucions sanitàries de titularitat municipal es mantindrà la gestió pública d’aquestes millorant i incrementant el control i la gestió directa per part de l’Ajuntament.
·Es vetllarà pel manteniment i restitució dels serveis sanitaris públics prestats des de l’Atenció Primària i per l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
·Finalitzar el procediment de contractació del Pla Estratègic per a Tortosa, que haurà d’estar enllestit durant el 2016.
·Recuperar urbanística, social i econòmicament el centre històric de la ciutat.
·Construir una nova piscina de 20x25m amb els vasos complementaris apta per a la competició i mantenint la gestió de la instal·lació de forma pública per part de l’Ajuntament.
·Continuar la millora dels equipaments esportius municipals i fomentar totes aquelles activitats que desenvolupin la pràctica esportiva al municipi.
·En caràcter immediat, procedir a l’aprovació del projecte definitiu de la remodelació integral del pont de l’Estat, que permetrà l’ampliació de l’espai per a vianants, la incorporació d’un carril bici i la substitució i millora de les baranes i els accessos. Es procedirà a la licitació i execució de les obres també de forma imminent.
·Procedir a la millora de l’accessibilitat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), instal·lant-hi un ascensor.
·Després de l’enderroc de les cases del carrer Croera i les posteriors excavacions arqueològiques, es procedirà a generar un nou espai públic entre la Catedral i el riu.
·Procedir a desenvolupar el Pla director de les muralles.
·Dotar l’Espai Jove d’un nou local per desenvolupar i ampliar les seves activitats.
·Habilitar el local del centre obert Sant Francesc per a infants i adolescents.
·Mantenir i millorar les accions per potenciar el desenvolupament turístic del municipi, reincorporant el llaüt com a producte turístic de la ciutat, ubicant-lo en el nou embarcador que es construirà davant del Mercat de Tortosa. Així mateix, es procedirà a la il·luminació del Castell de la Suda, les muralles i la façana de la Catedral.
·Crear una Oficina Integral per al Comerç, que aglutini els diferents serveis municipals en aquest àmbit.
·Impulsar la implantació de nous estudis de grau i nous serveis universitaris.
·Desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana, implementant nous consells de participació ciutadana als barris i pobles del municipi, renunciant l’alcalde a nomenar directament membres al Consell de Ciutat.
·En el marc del desenvolupament de l’esmentat Reglament, es procedirà, abans d’un any, a celebrar una consulta popular en relació al Monument a la Batalla de l’Ebre, on una de les opcions haurà de ser la seva retirada i museïtzació.
·Procedir a aplicar de forma immediata la Llei de la Transparència, i transcorregut el temps necessari es farà una avaluació pública de caràcter independent.
·Establir un programa, de forma sostinguda, per millorar els carrers, voreres i passos de vianants, així com altres espais públics, amb una especial cura en el manteniment i millora dels parcs infantils. També es procedirà a la creació de noves àrees canines d’esbarjo.
·Amb la tramitació d’un nou contracte, impulsarem una millora en la neteja viària i en la recollida de la brossa, millorant els índexs de recollida selectiva i implementant noves illes de contenidors soterrats.
·Treballar per millorar la seguretat al municipi i mantenir l’aplicació de l’Ordenança reguladora del Bon Ús de la Via Pública.
·Implementar en els edificis municipals un conjunt de mesures d’eficiència energètica que generin més qualitat en el servei i un major estalvi energètic i econòmic.
·Impulsar un conjunt d’accions per a la millora de la mobilitat al municipi. També es reduirà el preu de les línies urbanes de bus, generant noves parades als barris del Rastre i Remolins. S’ampliaran els carrils bici a la ciutat. S’incrementaran el nombre de places d’aparcament en superfície i gratuït.
·Reforçar el paper de les EMD i incrementar la descentralització i capacitat de gestió a la resta de pobles del municipi. En els pressupostos de 2016, s’implementaran mesures als efectes de poder realitzar les transferències de capital contemplades als convenis, considerant els recursos aplicats a cadascun dels pobles per part de l’Ajuntament.
·Proposar a la resta de grups municipals la possibilitat de dedicar un espai de la ciutat a la memòria del President Lluís Companys.
·Instal·lar cartells als principals accessos a la ciutat conforme Tortosa és municipi adherit a l’AMI.
·Durant l’època d’exàmens, s’ampliarà l’horari d’obertura de la Biblioteca Marcel·lí Domingo (BMD).
·Es farà onejar la bandera de l’Arc de Sant Martí en un edifici municipal el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i el Dia Internacional de l’Orgull LGTB.
·Millorar la implementació de l’Administració electrònica incrementant el nombre de tràmits que puguin fer-se telemàticament.
·Procedir a mantenir la reducció progressiva de l’endeutament municipal i el control de la despesa pública.
·Impulsar l’execució del desdoblament de la C-12 per trams al seu pas pel municipi.
·Treballar per mantenir un àmbit de col·laboració institucional amb la resta d’administracions d’àmbit supramunicipal als efectes d’assolir l’execució d’aquells projectes que resulten estratègics i fonamentals per al municipi.


El present Acord de Governança Estable es dotarà d’un comitè de seguiment, integrat per tres persones de cadascuna de les formacions, CiU i ERC, que es reunirà mensualment. En base a aquests àmbits programàtics, ambdues parts acorden que CiU constituirà el govern municipal mentre que ERC facilitarà la governabilitat per tal d’assolir aquests objectius. A la vegada, CiU es compromet a mantenir al corrent els regidors del Grup Municipal d’ERC del dia a dia de l’acció de govern municipal i totes aquelles accions de govern que es considerin significatives i rellevants.Tortosa, Terres de l’Ebre, 8 de juny de 2015.
Ferran Bel i Accensi                                                                       Josep Felip Monclús i Benet

CiU                                                                                                ERC
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada